Persoonlijk & professioneel BTW Advies ‌‌ Inloggen klanten

 

Betalingen door een derde; btw heffing bij prijssubsidies

Betalingen door een derde en btw heffing; prijssubsidies

 

Het lijkt zo voor de hand te liggen. Als iemand een goed of dienst afneemt, maar door een ander laat betalen, is er natuurlijk gewoon btwheffing aan de orde. Het zou vreemd zijn als een betaling door een ander, btw-heffing zou kunnen voorkomen. Maar wanneer is nu eigenlijk sprake van een betaling door een derde? Daarover bestaat nog wel eens onduidelijkheid. Denk dan met name aan prijssubsidies. Het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: HvJ) heeft recent zijn licht laten schijnen over deze problematiek.

 De zaak C GmbH & Co KG / C-eG (arrest van 9 oktober 2019 In de gevoegde zaken C-573/18 en C-574/18 ECLI:EU:C:2019:847) betrof telersverenigingen. Zij verkochten groente en fruit die door hun leden waren geteeld. Daarnaast beheerden de telersverenigingen ieder een actiefonds. Zo’n fonds is bedoeld om investeringen in de bedrijven van de leden te kunnen doen. Dergelijke fondsen worden voor de helft door de telers zelf gefinancierd, en voor de helft door bijdragen van de Europese Unie.

Als een teler een investering wilde doen met hulp van het fonds, dan plaatste hij zijn bestelling voor de investering bij de telersvereniging. Die sloot op zijn beurt een overeenkomst met de leverancier van het investeringsgoed. De teler betaalde dan een deel van de kosten (50% tot 75% van de aankoopkosten) direct aan de telersvereniging en kreeg daarvoor van de telersvereniging een factuur met btw. Het resterende deel van de kostprijs werd vervolgens uit het actiefonds gehaald. De telers zijn dan wel verplicht om hun producten gedurende een bepaalde periode via de telersvereniging te leveren en een bijdrage aan het actiefonds te betalen die qua hoogte gerelateerd is aan de verkochte producten.

De Duitse Belastingdienst vindt dat er een hogere btw-afdracht plaats moet vinden. Op basis van een Duitse regel die stelt dat in bepaalde gevallen btw over de kostprijs moet worden betaald, verhoogt de fiscus de btw afdracht. De bijdrage van het actiefonds zelf wordt door de Duitse fiscus namelijk gezien als een zuivere subsidie. De Duitse rechter ziet dat anders en vindt dat de bijdrage uit het actiefonds als betaling door een derde moet worden gezien. Een andere redenering, maar met dezelfde voor de belanghebbenden ongewenste uitkomst.

In hoger beroep wordt de hulp van het HvJ ingeroepen. De vraag is of er sprake is van een ruilprestatie of dat de bijdrage uit het actiefonds misschien gewoon een betaling door een derde (een prijssubsidie) is. Het HvJ geeft aan wanneer sprake is van een prijssubsidie: “Daartoe moet de subsidie specifiek aan de gesubsidieerde marktdeelnemer worden betaald om een bepaald goed te leveren of om een bepaalde dienst te verrichten.“ Bovendien, zegt het HvJ, moet de ontvanger van het goed of de dienst ook een voordeel hebben. De prijs die hij betaalt moet dus lager zijn geworden door de subsidie.

Met die overwegingen heeft het HvJ in feite het pleit al meteen beslecht. Hoewel het natuurlijk altijd zo is dat de lokale rechter de feitelijke uitspraak moet doen en het HvJ alleen aanwijzingen geeft door het recht uit te leggen, stelt het HvJ hier meteen al vast dat de feiten zo duidelijk zijn, dat niet anders geconcludeerd kan worden dan dat er sprake is van een prijssubsidie, die met btw belast is.

Wat mij betreft een duidelijke lijn voor de praktijk!

Dit artikel is gepubliceerd in BTWUpdate 2019, nr. 9. Rick Franke maakt sinds de start van dit periodiek (begin 2015) deel uit van de vaste schrijversstaf.

BTW - een ingewikkelde belasting?


Voor veel mensen is de BTW één van de lastigste belastingen.
Franke BTW Specialisten helpt u de BTW problematiek in uw organisatie te begrijpen en in hanteerbare en controleerbare processen onder te brengen. Via advies, onderzoek, training, hulp bij implementatietrajecten en/of andere vormen van ondersteuning helpt Franke BTW Specialisten u uw BTW organisatie te optimaliseren!

Contact

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  +31 (0) 2 28 75 39 73
  +31 (0) 6 46 08 18 76
Nijenburg 21, 1613 LB Grootebroek