Persoonlijk & professioneel BTW Advies ‌‌ Inloggen klanten

 

Wat is een schip?

 

In de btw kennen we een 0%-tarief voor zeeschepen. Niet alleen voor de levering ervan, maar ook voor bijvoorbeeld de bevoorrading, het onderhoud, de verhuur enzovoort. Het is dus belangrijk om te weten of een schip kwalificeert als zeeschip. Zo werd in het verleden aangenomen dat schepen die de veerdiensten naar de Waddeneilanden onderhouden zeeschepen waren. Dat is ook wel het geval, maar onder druk van de EU is per 1 januari 2019 de tekst van de bij de Wet op de omzetbelasting 1968 behorende Tabel II, post a.3 onder a (waar het nultarief voor bevoorrading van de zeeschepen is geregeld, maar waar ook de andere nultarieven voor zeeschepen naar verwijzen) aangepast. Daarin is nu gesteld dat het moet gaan om schepen die voor 70% of meer worden gebruikt voor de vaart op volle zee (volle zee is buiten de 12- mijlszone). 

Het Voorschrift inzake tabel II geeft meer toelichting op de term zeeschip. Daarbij wordt – evenals dat in het verleden al het geval was – gesteld dat boorplatforms en soortgelijke constructies als zeeschip kunnen kwalificeren. In paragraaf 1.5.3.3 wordt opgemerkt: “Ook vaartuigen waarbij het varen van bijkomstige betekenis is ten opzichte van hun hoofdfunctie kunnen kwalificeren als schepen die worden gebruikt op volle zee. Met ‘hoofdfunctie’ wordt bedoeld: het gebruik van het vaartuig op volle zee voor activiteiten bedoeld in post a.3, onderdeel a, 2° van Tabel II. Het gaat hier om vaartuigen die vanwege hun hoofdfunctie alleen in de offshore-industrie worden ingezet, zoals bijvoorbeeld drijvende boorplatforms die al dan niet op de zeebodem kunnen worden geplaatst, baggerschepen, pontons en schepen waarmee in zee kabels of pijpleidingen worden gelegd.”

De praktijk kon hier altijd prima mee uit de voeten, maar kan deze uitleg nog wel? Op 20 juni 2019, heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ) arrest gewezen in de zaak Grup Servicii Petroliere SA (nr. C 291/18, ECLI:EU:C:2019:521). In deze zaak lag de vraag voor of een opvijzelbaar offshore boorplatform kon worden beschouwd als een schip voor de vaart op volle zee. Zo’n platform drijft wel, maar ligt gedurende de tijd dat hij in bedrijf is in een stilstaande positie. En dat is het grootste deel van de tijd. In Nederland zou, gelet op het hiervoor aangehaalde voorschrift, geen twijfel zijn gerezen. Dat zou absoluut een zeeschip zijn in de zin van de tabelpost. Echter, een Roemeense inspecteur zag dat anders, en ook de Roemeense rechter was niet zeker van zijn zaak. Het HvJ moest daarom de knoop doorhakken. 

Het HvJ gaat heel semantisch te werk. Uit de bewoordingen “schepen voor de vaart op volle zee”, leidt het HvJ af dat: “…een drijvende installatie slechts kan worden beschouwd als een schip „voor de vaart op volle zee” als die installatie op zijn minst hoofdzakelijk of overwegend wordt ingezet voor voortbeweging op zee.” Tja, en dan is de beslissing natuurlijk snel genomen. Een boorplatform als die in het geding, heeft geen eigen aandrijving, wordt naar zijn plaats gesleept en wordt daar vervolgens op zijn pijlers gezet.

Wat zijn nu de gevolgen voor de Nederlandse praktijk? Zolang het voorschrift nog in stand blijft, kan een ondernemer zich beroepen op het 0%-tarief. Nederland zal echter het voorschrift moeten gaan aanpassen aan de uitleg van het HvJ. Voor de baggerschepen en schepen waarmee kabels worden gelegd zal nog wel ruimte blijven. Die verplaatsen zich immers constant. Maar voor boorplatforms is het een ander verhaal. En pontons? Het HvJ lijkt niet te eisen dat een “zeeschip” een eigen voortstuwingsbron heeft. Duwbakken en pontons kunnen dus delen in het 0%-tarief, zolang ze maar overwegend gebruikt worden om op zee te bewegen.

Stilstand is hier dus daadwerkelijk achteruitgang voor de exploitanten….

Dit artikel is gepubliceerd in BTWUpdate 2019, nr. 6. Rick Franke maakt sinds de start van dit periodiek (begin 2015) deel uit van de vaste schrijversstaf.

BTW - een ingewikkelde belasting?


Voor veel mensen is de BTW één van de lastigste belastingen.
Franke BTW Specialisten helpt u de BTW problematiek in uw organisatie te begrijpen en in hanteerbare en controleerbare processen onder te brengen. Via advies, onderzoek, training, hulp bij implementatietrajecten en/of andere vormen van ondersteuning helpt Franke BTW Specialisten u uw BTW organisatie te optimaliseren!

Contact

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  +31 (0) 2 28 75 39 73
  +31 (0) 6 46 08 18 76
Nijenburg 21, 1613 LB Grootebroek