Persoonlijk & professioneel BTW Advies ‌‌ Inloggen klanten

 

BREXIT EN btw-aftrek voor financiële en verzekeringsprestaties

  

Btw aftrek berekening na de Brexit voor financiële en verzekeringsprestaties

De Brexit noopt ons allen tot de edele kunst van het koffiedik kijken. Komt er een Brexit? Wanneer dan? Wat zijn de gevolgen voor de btw? Allemaal vragen waarop niemand exact het antwoord weet. Op het moment van publiceren van dit artikel, heeft de Europese Unie ingestemd met uitstel tot in ieder geval 12 april 2019.

Wat er ook gebeurt, het bedrijfsleven moet zich voorbereiden op elk mogelijk scenario en dat geldt ook voor de wetgevers. In het VK is men ook op het gebied van de btw bezig met de gevolgen van een Brexit (zie bijvoorbeeld de website van de regering van het VK hierover). Zo gaat naar alle waarschijnlijkheid voor Nederlandse ondernemers gelden dat leveringen naar en vanuit het VK worden gekwalificeerd als export respectievelijk import. Veel Nederlandse ondernemers die tot nu toe alleen met intracommunautaire leveringen (binnen de EU) te maken hadden, zullen hierdoor opeens met douaneformaliteiten te maken krijgen. De btw druk zal hierdoor niet hoger worden, maar er zullen zwaardere administratieve lasten ontstaan. Voor grote ondernemingen die al veel met niet-EU landen handelen, zal dit relatief eenvoudig in te passen zijn, maar voor het mkb dat hier nog niet aan gewend is, zal dat mogelijk een kostbare exercitie worden! Maar denk ook aan mogelijke problemen met de plaats van dienst voor de btw. Immers, we kennen de anti misbruikregeling (artikel 6j Wet op de omzetbelasting 1968) voor diensten aan niet-ondernemers, wanneer het werkelijke gebruik en de werkelijke exploitatie in Nederland plaatsvindt. Die geldt voor bepaalde diensten door niet in de EU gevestigde ondernemers. Hieronder vallen bijvoorbeeld diensten van advocaten. Dus een dienst van een Engelse advocaat voor een Nederlandse nietondernemer (denk aan een holding, of een niet btw-plichtige organisatie) die nu nog met Engelse btw wordt belast, zal na Brexit mogelijk belastbaar worden met Nederlandse btw die de afnemer dan (op grond van de verleggingsregeling) zelf hier moet aangeven. Aangezien de ‘plaats van dienst’-regels op dit punt in het VK niet lijken te wijzigen, zou de Engelse advocaat bovendien ook nog Engelse btw in rekening moeten brengen. Dubbele heffing derhalve! 

Recent is ook nagedacht over de invloed van de Brexit op het aftrekrecht voor financiële instellingen. In het EU btw recht (artikel 169(c) van de Btw-richtlijn 2006/112/EG) is bepaald dat de verrichters van financiële of verzekeringsprestaties welke zijn vrijgesteld (onder artikel 135, eerste lid, letter a tot en met f van de Btw-richtlijn), toch recht hebben op aftrek van voorbelasting. Echter alleen indien en voor zover ze die vrijgestelde diensten verrichten aan buiten de EU gevestigde afnemers. Nu zou je heel simpel kunnen zeggen: na Brexit is het VK buiten de EU gelegen en hebben de Nederlandse ondernemers die vrijgestelde financiële of verzekeringsdiensten verrichten aan in het VK gevestigde afnemers dus recht op aftrek van btw. En dat is ook zo! Echter aan edere medaille zit een keerzijde. Want ondanks de verplaatsing van een aantal hoofdkantoren, is de financiële sector in het VK (met name in de City in Londen) nog altijd zeer groot. En die ondernemers doen allemaal zaken met de achterblijvende EU lidstaten. Vanuit het oogpunt van de concurrentiepositie van die sector in Londen, zou je verwachten dat het VK ook een btw aftrekrecht gaat verlenen voor de “export” van de financiële en verzekeringsdiensten door hun eigen financiële sector. Immers, de kostprijs van de producten voor EU banken richting Engelse klanten zou anders lager zijn dan van Engelse banken aan in de EU gevestigde klanten. Maar dit argument heeft blijkbaar geen vruchtbare aarde gevonden bij de Engelse regering. Die heeft namelijk bedacht dat de bepaling zoals die nu geldt de facto in stand kan blijven. Dus een in het VK gevestigde financiële instelling krijgt alleen recht op aftrek van btw voor zover ze aan buiten de EU gevestigde afnemers diensten verricht! Dus niet als ze diensten verricht aan binnen de EU gevestigde afnemers. Dat zou inderdaad betekenen dat voor in het VK gevestigde financiële instellingen een slechtere concurrentiepositie ontstaat.

Of gaat hier juist een heel slimme tactiek schuil, en gaat het VK ook een btw aftrekrecht geven voor de eigen, in het VK gevestigde, financiële en verzekeringsdiensten aan in het VK gevestigde afnemers? Dus een VK bank aan een VK klant. Die afnemers zijn na de Brexit immers ook buiten de EU gevestigd! Daar zou de EU niets meer aan kunnen doen (daar is het VK dan immers geen lid meer van) en het zou de focus van de financiële wereld in het VK best wel eens een duwtje kunnen geven weg van de EU-klanten en richting klanten buiten de EU. Een (toegegeven, kleine) prikkel om het VK ook economisch meer los te weken van de EU.

Voor zover nu bekend is de hierboven beschreven regeling nog niet definitief vastgesteld. Op de eerder aangehaalde website staat vermeld: “…VAT deduction rules for financial services supplied to the EU may be changed. We will update businesses with more information in due course”. Het kan dus best nog zo zijn dat het een heel andere kant op gaat. Net als met de Brexit zelf.

Dit artikel is gepubliceerd in BTWUpdate 2019, nr. 2. Rick Franke maakt sinds de start van dit periodiek (begin 2015) deel uit van de vaste schrijversstaf.

BTW - een ingewikkelde belasting?


Voor veel mensen is de BTW één van de lastigste belastingen.
Franke BTW Specialisten helpt u de BTW problematiek in uw organisatie te begrijpen en in hanteerbare en controleerbare processen onder te brengen. Via advies, onderzoek, training, hulp bij implementatietrajecten en/of andere vormen van ondersteuning helpt Franke BTW Specialisten u uw BTW organisatie te optimaliseren!

Contact

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  +31 (0) 2 28 75 39 73
  +31 (0) 6 46 08 18 76
Nijenburg 21, 1613 LB Grootebroek